banner nekyw..
СД „Плант” е основан през 1989 год. от група архитекти и ландшафтни архитекти от „Сектора за проучване и проектиране” при ЛТУ и „Туристпроект”. През своето осемнадесет годишно съществуване фирмата е изградила над 600 детски площадки в България, Русия и Украйна. Използвайки световния опит в бранша и внедрявайки изискванията и стандартите на ЕС ,СД „Плант” през годините се наложи като водеща фирма в изработката на детски съоръжения и паркова мебел.


Фирмата предлага пълен набор от детски съоръжения за различните възрастови групи, както и всички видове паркова мебел. Деседки площадки бяха изградени по поръчка на български строителни фирми изграждащи жилищни и курортни комплекси.
Site created by AIP Solutions © 2006 Всички права запазени